Filosofie

De filosofie van Woongemeenschap Homüschemühl, is net als de bewoners zelf, volop in beweging en ontwikkeling maar kan samengevat worden met de woorden: Natuurlijk & Inspirerend.

NATUURLIJK & INSPIREREND zijn woorden die staan voor de natuurlijk-ecologische uitgangspunten (en -praktijk) van de woongemeenschap én die staan voor de actuele band die de bewoners met elkaar, met de buitenwereld, met de geschiedenis én de toekomst hebben. Duurzaam wonen, respect voor alles wat leeft, gezond eten en drinken,  maatschappelijke betrokkenheid en internationale solidariteit zijn de belangrijkste gedeelde waarden van onze gemeenschap. Meer informatie over Duurzaam wonen op het Homüschemühl treft u hieronder aan. De bewoners hebben verder belangstelling voor kunst & cultuur en zijn echte natuurliefhebbers. Naast de momenten van bezinning zijn de ‘mühlers’, (zoals zij zichzelf graag noemen) vooral naar buiten gericht. Zij voelen zich (mede)verantwoordelijk voor hun omgeving, dicht bij huis en ver weg. Een belangrijke, actuele inspiratiebron voor de bewoners is het EARTH CHARTER. Meer weten over het EARTH CHARTER klik: www.earthcharter.nl of www.erdcharta.de

DUURZAAM WONEN
De Homüschemühl is zoals gezegd een ecologische woonwerkgemeenschap. Wij hebben een centrale verwarmingsinstallatie op houtpellets (95kW). Ons afvalwater wordt gezuiverd met een biologische zuiveringsinstallatie. Het water wordt zo schoon dat het op eigen terrein kan worden hergebruikt. Afval wordt gescheiden en zoveel mogelijk hergebruikt. Voor de verbouwing van een van de schuren van de boerderij hebben wij zoveel mogelijk milieuvriendelijke bouwmaterialen gebruikt. We hebben in de twee nieuwe woningen vloerverwarming en een dikke isolatielaag in het dak, in de muren en de vloer. De constructie is van houtskeletbouw. Er is een warmte terugwininstallatie die de fris aangezogen buitenlucht verwarmt met de energie uit de afgezogen ventilatielucht.  Duurzaam wonen is een ontwikkeling, het kan altijd beter. Zo willen we op termijn ook graag zonnepanelen inzetten voor de productie van warm water en een eigen drinkwaterbron aanboren. Dit alles om zoveel mogelijk in onze behoefte te voorzien en optimaal gebruik te maken van duurzame bronnen. 

Houtskeletbouw2
Houtskeletbouw

 

Luchtfoto012 2013 (369) (2)
Pal op de Nederland-Duitse grens. Nieler Strasse 240, 47533 Kleve-Keeken

 

Stuur ons een bericht!